RESEARCH DATABASE

InBody Scholar

InBody continues to work closely with academic researchers on a global scale to develop more in-depth clinical applications of body composition. With our long history in the industry, we provide more than 6,000 research publications. Research title with ★ indicates InBody recommended paper.

Printable list of studies

Ocena sarkopenii u osób starszych–przyczynek do metodologii

Physical medicine and Rehabilitation
Author
Katedra Geriatrii i Gerontologii
Used Parameters : MMI(muscle mass index), SMI

Publication Year : 2012

Country : Spain

Journal : Nowiny Lekarskie

Wstęp. Sarkopenia stanowi zagrożenie dla sprawnej starości. Wiąże się z groźnymi konsekwencjami, a mianowicie z zespołem słabości, zaburzeniami równowagi ciała, zwiększonym ryzykiem upadków, jak również z pogorszeniem zdolności do wykonywania czynności dnia codziennego. Cel. Celem niniejszej pracy było porównanie częstości występowania sarkopenii w niewielkiej grupie osób starszych, przy pomocy różnych dostępnych kryteriów. Materiał i metoda. Badaniem objęto 30 starszych mieszkańców …
Full text